TRETIA NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

Krst Krista Pána

Končí sa Vianočné obdobie, začína Cezročné obdobie
pred Pôstnym obdobím.

Po tomto sviatku sa môže odložiť Betlehem, alebo ho možno
ponechať do 2. februára, prestanú sa spievať vianočné piesne
a stromčeky zostanú ako ozdoba do Hromníc.

Litánie budú po druhej svätej omši.  

Liturgický kalendár

Pondelok  –  Féria

Utorok    –  Féria

Streda    –  Féria

Štvrtok   – sv. Antona, opáta

Piatok    –  Féria, detská svätá omša

Sobota    – Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší od 14.1.2019 do 20.1.2019

Pondelok  –  07:00 za † Jolanu Paninárovú, 10. výročie 
          a v rodine
Utorok    –  17:00 za † Emíliu Klučkovú, 
            rodičov a brata Emila
Streda    – 07:00 za † Štefana Kyjaciho, 10. výročie
Štvrtok   – 17:00 za † Jozefa, Emerencu a Annu
Piatok    – 18:00 za † Alberta Kákoša a † v rodine
Sobota    –  07:00 za † Pavla, nedožitých 100 rokov, 
            manželku Máriu 
          a † v rodine Junasovej a Dankovej
Nedeľa    –  08:00 za † Jozefa Marku, 10. výročie a            
          a † v rodine Markovej a Krchníkovej

     –  10:00 za † Pavla a Janku Brňových, 10. výročie

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Od 18. do 25. januára je  TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV.

Budúca   nedeľa   je  2. nedeľa v cezročnom období