4. nedeľa v cezročnom období

 prvá nedeľa v mesiaci

 Litánie budú popoludní o 14:30 hod.

Liturgický kalendár

Pondelok – féria

Utorok   – Sv. Agáty, panny a mučenice

Streda   – Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov

Štvrtok  – féria, prvý štvrtok v mesiaci, 
      Deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok   – féria

Sobota   – Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší od 4.2.2019 do 10.2.2019

Pondelok – 07:00 za † Františka Bezáka, č. 190
Utorok   – 18:00 za † Adama a Máriu Gajdošových a † synov
Streda   – 07:00 za † Ľubomíra Mondoka, 2. výročie 
           a rodičov z oboch strán
     – 14:00 za † Máriu Magdolenovú, pohrebná

Štvrtok  – 18:00 za † Agnesu Magdolenovú, mesačná
Piatok   – 18:00 za † Jozefa Peťovského, 10. výročie 
           a rodičov z oboch strán
Sobota   – 07:00 za † Antona Michalíka, kňaza, 
           30. výročie
Nedeľa   – 08:00 za † Alicu, 1. výročie

         – 10:00 za   farníkov


Príležitosť   ku   sviatosti   zmierenia   bude   každý   deň
pred svätou omšou
.

Vo štvrtok dopoludnia o 10:00 hod. bude kňazská rekolekcia
kňazov nášho dekanátu v Solčanoch.

piatok bude detská svätá omša.

Na piatok pripadá 5. Medzinárodný deň modlitby
a povedomia o obchodovaní s ľuďmi, ktorý vyhlásil
pápež František.

Budúca   nedeľa   je  5. nedeľa v cezročnom období,

Litánie budú po druhej svätej omši.