5. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej

Utorok    –  Féria

Streda    –  Féria

Štvrtok   –  Sv. Cyrila, mnícha a sv. Metoda, biskupov
       patrónov Európy

Piatok    –  Féria, detská svätá omša

Sobota   –  Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší od 11.02.2019 do 17.02.2019.

Pondelok – 07:00 za † Petra, sestru Helenu a rodičov
Utorok   – 18:00 za † Jozefa Bezáka 
Streda   – 07:00 za † kňaza Valentína a rodičov

     – 13:30 za † Jozefa Košíka, pohrebná
Štvrtok  – 18:00 za † Jána Jozefáka, 6. výročie
Piatok   – 18:00 za † Valentína Chrenku a rodičov
Sobota   – 07:00 za † Valentína Bezáka, č. 228
Nedeľa   – 08:00 za   farníkov

     – 10:00 za † rodičov Lýdiu a Jozefa Magdolenových

V pondelok  je  27.  Svetový deň chorých a zároveň výročný deň
smrti biskupa Mons. Jozefa Zlatňanského, emeritného sekretára Interdikasteriálnej komisie pre Cirkev vo východnej Európe.

Vo štvrtok je výročný deň smrti  sv. Cyrila (869).

Slávnosť 1. svätého príjímania v našej farnosti bude 19. mája.

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

Nadácia Slovakia Christiana pozýva všetkých záujemcov na premiéru
filmu „Fatima. Posolstvo stále aktuálne“, ktorá sa uskutoční v stredu
27. februára 2019 o 18:00 hod. v Kine Mlyny Cinemas v Nitre.
Vstupné je dobrovoľné.

Budúca   nedeľa   je  6. v cezročnom období.