6. nedeľa v cezročnom období

  

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

 

Pondelok – féria

Utorok   – féria

Streda   – féria

Štvrtok – féria

Piatok   – KATEDRA sv. PETRA, APOŠTOLA, sviatok

Sobota   – sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka

 

Poriadok a úmysly sv. omší od 18.2.2019 do 24.2.2019

 

Pondelok 07:00 za † Gizelu Kováčovú a † sestry Spolku 
           kresťanskej lásky
Utorok   18:00 za † Martu Michlerovú, 1. výročie
Streda   07:00 za † Kolomana a Margitu Krištofových a rodičov
Štvrtok 18:00 za † kňaza Pavla Kováčika a rehoľnú sestru
           Máriu Eugéniu Hlaváčovú
Piatok   18:00       na úmysel pána biskupa
Sobota   07:00 za    farníkov
Nedeľa   08:00 za † Milana Magdolena, mesačná

         10:00 za † v rodine  Gajdošovej a Bezákovej

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň
pred svätou omšou
.

Vo štvrtok od poludnia 21. februára do polnoci 22. februára
môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky
každý veriaci, ktorý nábožne navštívi katedrálny chrám
a tam sa pomodlí Otčenáš a Verím v Boha.

Budúca   nedeľa   je  siedma v cezročnom období.