7. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši

Liturgický kalendár

 

Pondelok féria

Utorok   féria

Streda   féria

Štvrtok féria, výročný deň ukončenia pontifikátu
        pápeža Benedikta XVI.

Piatok   féria, prvý piatok v mesiaci

Sobota   Panny Márie v sobotu, prvá sobota v mesiaci

      Poriadok a úmysly sv. omší od 25.2.2019 do 3.3.2019

 

Pondelok 07:00 za † Máriu a Jozefa Gegelových 
          a rodičov z oboch strán
Utorok   18:00 za † Máriu Magdolenovú, 10. výročie, 
          manžela Jozefa, synov Jozefa a Pavla č. 57
Streda   07:00 za   farníkov
Štvrtok 18:00 za † Rudolfa, Katarínu a Františka č. 797
Piatok   18:00 za † Antóniu Lukačkovú, mesačná
Sobota   07:00 za † Eleonóru, 15. výročie, rodičov 
          a súrodencov z oboch strán
Nedeľa   08:00 za † brata Jozefa, nedožitých 80. rokov 
          a manžela Jozefa č. 947

         10:00 za † Albínu Bezákovú, mesačná


Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci.

Vo štvrtok dopoludnia od 9:00 hod. do 12:00 hod. budem spovedať
chorých po domoch, popoludní od 17:00 hod. v kostole.

piatok dopoludnia od 9:00 hod. bude svätá spoveď v domove
dôchodcov a po nej svätá omša.
Popoludní od 16:00 hod. do 18:00 hod. bude k poklone vyložená
Sviatosť Oltárna a svätá spoveď až do začiatku svätej omše.

Budúca nedeľa je 8. nedeľa v cezročnom období,
prvá nedeľa v mesiaci.