8. nedeľa v cezročnom období

 

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  féria, končí sa prvá časť cezročného obdobia

Streda    –  Popolcová streda

Štvrtok   –  po popolcovej strede, féria, prvý štvrtok 
       v mesiaci, deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok    –  po Popolcovej strede, féria, detská svätá omša

Sobota    –  po Popolcovej strede, féria

Poriadok a úmysly sv. omší od 04.03.2019 do 10.03.2019.

Pondelok – 07:00 za † rodinu Komárkovú
Utorok   – 18:00 za   Božie požehnanie a zdravie rodinám
           v združení Zázračnej medaily
Streda   – 18:00 za † Jaroslava Murgáča
Štvrtok  – 07:00 na   úmysel pána biskupa
Piatok   – 18:00 za   Božiu pomoc a zdravie Marty a Jozefa
Sobota   – 07:00 za † Milana Vargu
Nedeľa   – 08:00 za   farníkov
     – 10:00 za † Maximiliána Bakytu, starých rodičov
           a † v rodine Bakytovej a Bubeníkovej

Tento týždeň je popolcová streda. Je deň pokánia v celej Cirkvi
a zároveň prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu, ktoré
sa nenahradzuje iným skutkom pokánia.
Pri svätej omši bude požehnanie popola a značenie popolom.

Vo štvrtok dopoludnia o 10:00 hod. bude kňazská rekolekcia
kňazov nášho dekanátu v Klátovej Novej Vsi.

 

V pôstnom období budú každý piatok a v nedeľu pobožnosti krížovej cesty.

V piatok bude pobožnosť krížovej cesty o 17:30 hod.

Kto  koná   pobožnosť   krížovej   cesty,   alebo   veriaci,  ktorý sa v piatok
v Pôstnom období pomodlí pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného
modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých
podmienok úplné odpustky.

piatok po večernej svätej omši sa budú v kancelárii farského úradu
zapisovať úmysly svätých omší.

V sobotu 6. apríla 2019 bude spoločná veľkonočná
svätá spoveď v našej farnosti:

dopoludnia od 10:30 hod. do 12:00 hod.
popoludní od 14:00 hod. do 15:00 hod.

Každú pol hodinu sa bude udeľovať sväté prijímanie.

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je aj každý deň pred svätou omšou.

Ružencové bratstvo v Chynoranoch oznamuje, že v sobotu dňa 1.6.2019 organizuje púť na Staré Hory. Všetci záujemci o púť sa môžu záväzne
zapísať do zoznamu, ktorý je vzadu na stolíku s katolíckymi novinami.
Poplatok za autobus je 5 € za jednu osobu.

Budúca   nedeľa   je  prvá pôstna.

Po svätých omšiach bude jarná zbierka na charitu.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Pobožnosť krížovej cesty v nedeľu bude o 14:30 hod.