1. pôstna nedeľa

Popoludní o 14:30 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty

Liturgický kalendár

Pondelok po prvej pôstnej nedeli, féria,

Utorok   po prvej pôstnej nedeli, féria,

Streda   po prvej pôstnej nedeli, féria, 
     6. výročie zvolenia Sv. Otca Františka

Štvrtok  po prvej pôstnej nedeli, féria

Piatok   po prvej pôstnej nedeli, féria, detská svätá omša

Sobota   po prvej pôstnej nedeli, féria

Poriadok a úmysly sv. omší od 11.3.2019 do 17.3.2019

Pondelok 07:00 za † Máriu Magdolenovú, mesačná
Utorok   18:00 za † Milana Nedasa, 8. výročie, 
          rodičov z oboch strán a sestru Máriu
Streda   07:00      Prosba o Božie požehnanie a dar zdravia 
          pre jubilantku Štefániu Bezákovú 
          a jej rodinu
     14:30 za † Jozefa Magdolena, pohrebná
Štvrtok  18:00 za † Augustínu a Šimona Bezákových
        a † v rodine Markovej a Bezákovej
Piatok   18:00      Poďakovanie za 70. rokov života Janky 
          s prosbou o Božie požehnanie a zdravie 
          pre celú rodinu
Sobota   07:00 za † Jozefa Káčera, mesačná
Nedeľa   08:00 za   farníkov
     10:00      Poďakovanie za 80. rokov života Boženy 
          s prosbou o Božie požehnanie a dar 
          zdravia pre celú rodinu

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

V piatok pred detskou svätou omšou o 17:30 hod. bude pobožnosť
Krížovej cesty
.

V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni.
Záväzný je iba jeden deň. Obsah jarných kántrových dní je príprava
na pokánie, na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

Budúca nedeľa je druhá pôstna.
Popoludní o 14:30 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty.