2. pôstna nedeľa

Popoludní o 14:30 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty.

Liturgický kalendár

Pondelok po druhej pôstnej nedeli, féria

Utorok   SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE

Streda   po druhej pôstnej nedeli, féria

Štvrtok po druhej pôstnej nedeli, féria,

Piatok   po druhej pôstnej nedeli, féria, detská svätá omša

Sobota   po druhej pôstnej nedeli, féria


Poriadok a úmysly sv. omší od 18.3.2019 do 24.3.2019

Pondelok 07:00 za  Božiu pomoc a dar zdravia pre vnúčatá 
          a ich rodičov
Utorok   18:00 za † Melániu Lukačkovú, pohrebná
Streda   07:00 za  Božiu pomoc a dary Ducha Svätého 
          pre maturantku
Štvrtok  18:00 za † rodičov z oboch strán rodiny 
          Košíkovej č.235
Piatok   18:00     Poďakovanie za 60. rokov života Márie  
          s prosbou o Božie požehnanie a zdravie 
          pre celú rodinu
Sobota   07:00 za  farníkov
Nedeľa   08:00 za † Jozefa, 5. výročie, Kamila, Vojtecha  
          a starých rodičov z oboch strán č. 674
     10:00 za † Jozefa Bezáka a rodičov z oboch strán

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

V piatok o 17:30 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty.

Budúca nedeľa je 3. pôstna nedeľa