3. pôstna nedeľa

Popoludní o 14:30 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty

Liturgický kalendár

Pondelok  ZVESTOVANIE PÁNA, slávnosť

Utorok    po tretej pôstnej nedeli, féria

Streda    po tretej pôstnej nedeli, féria

Štvrtok   po tretej pôstnej nedeli, féria

Piatok    po tretej pôstnej nedeli, féria, 
     detská svätá omša

Sobota    po tretej pôstnej nedeli, féria

Poriadok a úmysly sv. omší od 25.3.2019 do 31.3.2019

Pondelok 07:00 za † Ľubomíra Hunku, 7. výročie
Utorok   18:00 za † Dušana Kotlára, 8. výročie
Streda   07:00 za † Viktóriu a Jána Chrenkových 
          a rodičov z oboch strán
Štvrtok  18:00 za † Roberta Gajdoša, 35. výročie
Piatok   18:00 za † Helenu a Alfonza Hoosových č. 631
Sobota   07:00 za † Eleonóru a Štefana Lukačkových 
          a rodičov z oboch strán
Nedeľa   08:00      Prosba o Božiu pomoc, zdravie a dary 
          Ducha Svätého pre deti a vnúčatá

         10:00 za † Miroslava Kováčika, pohrebná

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

V pondelok na slávnosť Zvestovania Pána sa v Kréde pri slovách
„a mocou Ducha Svätého… a stal sa človekom“ (alebo: „ktorý
sa počal … a narodil sa z Márie Panny“)
pokľakne na jedno
koleno, keď sa Vyznanie viery recituje, na dve kolená, keď sa spieva.

Vo štvrtok pri svätej omši sa bude udeľovať sviatosť pomazania chorých.

V piatok pred detskou svätou omšou o 17:30 hod. bude pobožnosť
krížovej cesty
.

V piatok po večernej svätej omši sa budú v kancelárii farského úradu
zapisovať úmysly svätých omší.

V sobotu v noci z 30. na 31. marca sa mení čas.
O 02. hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny
na 03. hodinu letného času.

Budúca nedeľa je 4. pôstnaNedeľa Radosti (LAETARE)

Popoludní o 14:30 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty