4. pôstna nedeľa

Nedeľa Radosti (LAETARE)
Popoludní o 14:30 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty

Liturgický kalendár

Pondelok po štvrtej pôstnej nedeli, féria

Utorok   po štvrtej pôstnej nedeli, féria

Streda   po štvrtej pôstnej nedeli, féria

Štvrtok  po štvrtej pôstnej nedeli, féria, prvý štvrtok v mesiaci,
     Deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok   po štvrtej pôstnej nedeli, féria, prvý piatok v mesiaci

Sobota   po štvrtej pôstnej nedeli, féria, prvá sobota v mesiaci

Poriadok a úmysly sv. omší od 01.04.2019 do 07.04.2019

Pondelok 18:00 za † Antona Michalíka, Augustínu, † v rodine
          a rodičov z oboch strán
Utorok   07:00     Poďakovanie za 70. rokov života Františka 
          s prosbou o Božiu pomoc a zdravie pre celú 
          rodinu
Streda   07:00 za   farníkov
Štvrtok 18:00 za † Teréziu, 7. výročie, súrodencov 
          a rodičov z oboch strán
Piatok   18:00 za † Rozáliu a Antona Bujalkových a rodičov
Sobota   07:00 za † rehoľnú sestru Vladimíru Fábikovú 
          10. výročie,
          rodičov Valenta, Máriu a súrodencov
Nedeľa   08:00 za   farníkov

         10:00     Poďakovanie za 50. rokov spoločného 
          manželského života Gabriely a Júliusa 
          s prosbou o Božie požehnanie, pomoc 
          a zdravie pre celú rodinu

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

V pondelok o 16:00 hod. budú v dome smútku na cintoríne
pohrebné obrady a pochovanie zosnulého
pána Miroslava Kováčika.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci.

utorok  dopoludnia od 9:00 hod. do 12:00 hod. budem spovedať
chorých
po domoch k Veľkej noci v časti obce Stará dedina
a Bošianska cesta.

V stredu popoludní od 14:00 hod. do 16:00 hod. budem spovedať
chorých
po domoch v časti obce Prímasské.

Chorých a nevládnych, okrem tých, ktorí pristupujú k svätej
spovedi každý mesiac, nahláste, prosím, v sakristii.

piatok dopoludnia od 9:00 hod. bude svätá spoveď v domove
dôchodcov a po nej svätá omša.
Popoludní od 16:00 hod. do 18:00 hod. bude k poklone vyložená
Sviatosť Oltárna a svätá spoveď až do začiatku svätej omše.

V piatok pred svätou omšou o 17:30 hod. bude
pobožnosť Krížovej cesty.

V sobotu 6. apríla 2019 bude spoločná veľkonočná
svätá spoveď v našej farnosti:
dopoludnia od 10:30 hod. do 12:00 hod.
popoludní od 14:00 hod. do 15:00 hod.
Každú pol hodinu sa bude udeľovať sväté prijímanie.

Zvyk zahaľovať kríže a obrazy v kostole pred Piatou pôstnou
nedeľou sa zachováva aj u nás. Kríže zostanú zahalené až
do konca slávenia Utrpenia a smrti Pána na Veľký piatok
a obrazy až do začiatku Veľkonočnej vigílie.

Budúca nedeľa je piata pôstna a zároveň prvá nedeľa
v mesiaci.

Po svätých omšiach bude prvonedeľná zbierka
na riešenie kúrenia v kostole.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Popoludní o 14:30 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty.