2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Kto si dnes  pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva
v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz, splní podmienky
predpísané na získanie úplných odpustkov,  pomodlí sa Modlitbu Pána
a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie
milosrdenstvo (napríklad Milosrdný Ježišu, dôverujem Ti), môže
získať úplné odpustky pre seba, alebo pre duše v očistci.

Popoludní o 15:00 hod. pozývam všetkých ctiteľov Božieho Milosrdenstva
na modlitbu Korunky k Božiemu Milosrdenstvu spojenú s veľkonočným
koncertom, ktorý pripravili deti z eRka.

Končí sa veľkonočná oktáva.

Liturgický kalendár

Pondelok – Sv. Kataríny Sienskej, Panny a učiteľky Cirkvi, 
      Patrónky Európy

Utorok   – féria

Streda   – Sv. Jozefa, robotníka

Štvrtok – Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
      Prvý štvrtok v mesiaci, Deň modlitieb 
      za duchovné povolania

Piatok   – Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok, 
      prvý piatok v mesiaci

Sobota   – féria, prvá sobota v mesiaci

Poriadok a úmysly sv. omší od 29.4.2019 do 5.5.2019

Pondelok – 07:00 za † Valenta, Máriu, syna Stanislava
           a rodičov z oboch strán
Utorok   – 15:00 za † Ľudmilu Gajdošovú, pohrebná
Streda   – 07:00 za † Martina Michalíka
Štvrtok – 18:00 za † Ľudovíta, syna Igora 
           a rodičov z oboch strán
Piatok   – 18:00 za   Božiu pomoc a zdravie pre rodinu
Sobota   – 07:00 za   úspešnú liečbu, pokoj, zdravie 
           a ochranu Panny Márie pre Pavla
Nedeľa   – 08:00      Poďakovanie za 70 rokov života Pavla 
           s prosbou o Božiu pomoc a zdravie 
           pre celú rodinu

         – 10:00 za † Miroslava Kováčika, mesačná

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

Oznamujem rodičom  prvoprijímajúcich detí, že v stredu
popoludní o 17:00 hod.
bude v kostole nácvik k slávnosti
prvého svätého prijímania. Účasť detí je povinná.

Prosím rodičov prvoprijímajúcich detí, ktoré neprijali
sviatosť krstu v našej farnosti, aby priniesli krstný list
z tej farnosti, kde bolo dieťa pokrstené
.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci.
Vo štvrtok dopoludnia od 9:00 hod. do 12:00 hod. budem
spovedať chorých po domoch, popoludní od 17:00 hod.
v kostole.
piatok dopoludnia od 9:00 hod. bude svätá
spoveď v domove dôchodcov a po nej svätá omša.
Popoludní od 16:00 hod. do 18:00 hod. bude k poklone
vyložená Sviatosť Oltárna a svätá spoveď až do začiatku
svätej omše.  Po večernej svätej omši bude v kostole
nácvik k slávnosti prvého svätého prijímania.
Účasť detí je povinná.

Budúca   nedeľa  je  TRETIA VEĽKONOČNÁ a
1. nedeľa v mesiaci.

Po svätých omšiach bude prvonedeľná zbierka
na riešenie kúrenia v kostole.