5. pôstna nedeľa

Popoludní o 14:30 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  Féria

Utorok    –  Féria

Streda    –  Féria

Štvrtok   –  Féria

Piatok   –  Féria

Sobota    –  Féria

Poriadok a úmysly sv. omší od 8.4.2019 do 14.4.2019

Pondelok – 15:00 za † Máriu Kostkovú, pohrebná
Utorok   – 07:00 za † Alžbetu Zitovú
Streda   – 07:00 za † Juraja a Katarínu Hatalových, sestru
           Jozefínu a rodičov z oboch strán
Štvrtok – 07:00 za † Jozefa Magdolena, mesačná
Piatok   – 18:00 za   Božiu pomoc a zdravie rodiny č. 223
Sobota   – 07:00      Poďakovanie za dožitých 75.rokov Ľudovíta,
           45.rokov Gabriely s prosbou o Božie 
           požehnanie a dar zdravia pre celú rodinu
Nedeľa   – 08:00 za † Hermínu, Rudolfa a Jána č. 789

     – 10:00 za † Júliusa Krčmárika

 

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

V pondelok popoludní po svätej omši budú na cintoríne pohrebné
obrady a pochovanie zosnulej pani Márie Kostkovej.

V piatok o 17:30 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty.

V sobotu dopoludnia i popoludní bude veľkonočná svätá spoveď
v Bošanoch a v nedeľu popoludní v Žabokrekoch nad Nitrou.

Prosím rodičov prvoprijímajúcich detí, ktoré neprijali sviatosť krstu
v našej farnosti, aby priniesli krstný list z tej farnosti, kde bolo dieťa
pokrstené.

V sobotu o 13:00 hod. budú v dome smútku na cintoríne pohrebné
obrady a pochovanie pani Jany Čanigovej.

Budúca nedeľa je

KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

a zároveň aj 34.  MEDZINÁRODNÝ DEŇ MLÁDEŽE.

Popoludní o 14:30 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty

Kvetnou nedeľou začína Veľký týždeň a pôstne obdobie
pokračuje až do Zeleného štvrtka.