KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

 34.  MEDZINÁRODNÝ DEŇ MLÁDEŽE.

Popoludní o 14:30 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty

Liturgický kalendár

PONDELOK      VEĽKÉHO TÝŽDŇA

UTOROK        VEĽKÉHO TÝŽDŇA    

STREDA        VEĽKÉHO TÝŽDŇA             

ŠTVRTOK    VEĽKÉHO TÝŽDŇA 
        ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE

VEĽKÝ PIATOK  SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI  PÁNA

BIELA SOBOTA


Poriadok a úmysly sv. omší od 15.4.2019 do 21.4.2019

Pondelok – 07:00 za † brata Pavla a  v rodine Belanovej
Utorok   – 18:00 za † Teréziu a Melichera Lidayových
Streda   – 07:00 za † Kvetoslavu Luchavovú a rodičov
Štvrtok  – 18:00 za † Antona Magdolena a rodičov 
           Pauličkových
Piatok   – 15:00      Obrady Veľkého piatku
Sobota   – 18:00 za  Božiu pomoc a zdravie 
           rodine Bezákovej
Nedeľa   – 08:00 za † Rudolfa Benáka, rodičov a súrodencov
        –  10:00 za   farníkov

 Na Zelený štvrtok dopoludnia v katedrále sv. Emeráma v Nitre
bude sv. omša svätenia olejov a kňazi si obnovia svoje kňazské sľuby.
Pred večernou svätou omšou sa odloží požehnaná voda zo sväteničiek.

Končí sa pôstne obdobie – a večernou svätou omšou vo Štvrtok
Pánovej večere začína Veľkonočné trojdnie Pánovho umučenia.
Za  zvyčajných  podmienok možno získať úplné odpustky.

Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.
Na Veľký piatok dopoludnia o 9:00 hod. bude pobožnosť krížovej cesty
po dedine
a v prípade nepriaznivého počasia v kostole.
Po odpoludňajších obradoch od 15:00 hod. bude k poklone vyložená
Sviatosť Oltárna v Božom hrobe do 20:00 hod.

Na Bielu sobotu od 8:00 hod. bude vyložená Sviatosť Oltárna
v Božom hrobe a po celý deň bude možnosť zotrvať pri Pánovom
hrobe a rozjímať o jeho utrpení a smrti.
Večer o 18:00 hod. bude slávnostná Veľkonočná vigília.

Budúca nedeľa  je:
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA.

Na Veľkonočnú nedeľu po svätých omšiach bude
výročná veľkonočná ofera.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Namiesto Anjel Pána sa po celé Veľkonočné obdobie modlíme
Raduj sa, nebies Kráľovná.