5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Liturgický kalendár

Pondelok  –  Féria

Utorok    –  Féria

Streda    –  Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky

Štvrtok   –  Féria

Piatok    –  Féria, detská svätá omša

Sobota    –  Féria

Poriadok a úmysly sv. omší od 20.5.2019 do 26.5.2019

Pondelok – 07:00 za † Jána a † v rodine Fremalovej
Utorok   – 18:00 za † Ľudovíta Košíka, 5.výročie, č.888
Streda   – 07:00 za † Jozefa Podmanického a Annu, 
           nedožitých 100 rokov
Štvrtok  – 18:00 za † Jozefa a Žofiu Bezákových 
           a rodičov z oboch strán
Piatok   – 18:00 za † Gabrielu a Augustína Kmotorkových 
           a rodičov z oboch strán
Sobota   – 07:00 za   Božiu pomoc a zdravie 
           pre synovca a neter
Nedeľa   – 08:00 za † Helenu Beniakovú, 1. výročie
     – 10:00 za  farníkov

V piatok je SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB ZA CIRKEV V ČÍNE.
Ustanovil ho Benedikt XVI. v roku 2007.

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V máji sú každý deň pred svätou omšou mariánske pobožnosti.

Budúca nedeľa je 6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA