4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA

Dnes je DEŇ MATIEK.

Po svätých omšiach je zbierka na seminár.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Litánie budú po druhej svätej omši.

 

Liturgický kalendár

Pondelok  –  Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej

Utorok    –  Sv. MATEJA, APOŠTOLA

Streda    –  féria

Štvrtok   –  Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka

Piatok    –  féria, svätá omša pre deti

Sobota    –  féria

Poriadok a úmysly sv. omší od 13.5.2019 do 19.5.2019

Pondelok – 07:00 za † Antona Kmotorku, 20. výročie  a rodičov
Utorok  – 15:00 za † Jána Magdolena, pohrebná
Streda   – 07:00 za   Božiu pomoc a zdravie pre Milana
Štvrtok – 18:00 za † Máriu a Štefana Bebjakových 
           a ich rodičov č. 742
Piatok   – 18:00 za † Jozefa Bebjaka, 4. výročie 
           a dcéru Barborku
Sobota   – 07:00   Poďakovanie za 60. rokov spoločného 
           manželského života Pavla a Ľudmily 
           s prosbou o Božiu pomoc a zdravie
           do ďalších rokov
Nedeľa   – 07:00   Poďakovanie za 70. rokov života Viktora 
           s prosbou o Božie požehnanie a zdravie 
           pre celú rodinu
         – 10:00 za   prvoprijímajúce deti

 Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

Oznamujem rodičom prvoprijímajúcich detí, že v stredu o 17:00 hod.
bude nácvik spevu prvoprijímajúcich detí a v piatok po detskej svätej
omši bude
generálka priebehu slávnosti v kostole.
Zároveň je tu potrebná aj účasť jedného z rodičov.

V sobotu od  8:30 hod. do 9:30 hod. bude svätá spoveď
prvoprijímajúcich detí, ich rodičov, súrodencov, krstných rodičov
a starých rodičov.

Na budúcu nedeľu je v našej farnosti
slávnosť prvého svätého prijímania.

Deti nech sa zhromaždia na farskom dvore o 9:45 hod.

Budúca   nedeľa  je  5. VEĽKONOČNÁ nedeľa