6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Nasledujúce tri dni po šiestej Veľkonočnej nedeli sú prosebnými
dňami. Záväzný je jeden deň. Obsahom sú prosby za úrodu.

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  Féria

Utorok    –  Féria

Streda   –  Féria

Štvrtok   –  NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť

Piatok    –  Féria

Sobota    –  Sv. Justína, mučeníka, prvá sobota v mesiaci


Poriadok a úmysly sv. omší od 27.5.2019 do 2.6.2019

Pondelok – 07:00 za † Margitu a Kolomana Krištofových
Utorok   – 18:00      Prosba o Božiu pomoc a zdravie pre
           manželov Bezákových
Streda   – 07:00 za † Máriu Kostkovú, mesačná
Štvrtok – 07:00 za † Ľudmilu Gajdošovú, mesačná

         – 18:00 za † v rodine Šmotlákovej, Jankejovej,
           Bezákovej a Milana Šinského
Piatok   – 18:00 za † Jána Hollého, manželku Evu 
           a dcéru Martu Hodálovú
Sobota   – 07:00 za † Annu, 40. výročie, manžela Jozefa
           a rodičov z oboch strán
Nedeľa   – 08:00 za † Helenu a Jozefa Magdolenových 
           č. 773

     – 10:00 za † Antona Magdolena, manželku
           Helenu, syna Antona 
           a † v rodine č. 535

  

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred
svätou omšou.

piatok začína novéna k Duchu Svätému.  Veľkonočná svieca sa
uchováva pri ambone alebo pri oltári až do slávnosti
Zoslania Ducha Svätého.

Oznamujeme všetkým pútnikom, ktorí sa prihlásili na púť na Staré Hory, že odchod autobusu je v sobotu  1. júna  o 7,00 hod. z parkoviska pred obecným úradom.

Poplatok 5 € na  1 osobu zaplatíte pri vstupe do autobusu.

Doporučujeme, aby si pútnici so sebou do pútneho areálu zobrali príručné stoličky.

Budúca   nedeľa   je

SIEDMA VEĽKONOČNÁ nedeľa, prvá v mesiaci,

                   53. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov

Po svätých omšiach bude zbierka na katolícke masmédia.

Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Litánie budú popoludní o 14:30 hod.