7. veľkonočná nedeľa

prvá nedeľa v mesiaci

53.svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov

Po svätých omšiach je zbierka na katolícke masmédia.

Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Litánie budú popoludní o 14:30 hod.

 

Liturgický kalendár

Pondelok  –  sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov

Utorok    –  féria

Streda    –  sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka

Štvrtok   –  féria, prvý štvrtok v mesiaci, 
       Deň modlitieb za duchovné povolania.  

Piatok    – féria, prvý piatok v mesiaci

Sobota    – féria

 

Poriadok a úmysly sv. omší od 3.6.2019 do 9.6.2019

 

Pondelok – 07:00 za   farníkov
Utorok    – 18:00 za † Pavla Lukačku, nedožitých 70. rokov 
            č. 442
Streda    – 07:00 za † Aladára Kardoša a rodičov
Štvrtok   – 18:00 za   dar viery a zdravia pre rodinu 
            Remekovú a Magdolenovú
Piatok    – 18:00 za † Ľudovíta Beniaka, 1. výročie
Sobota    – 07:00 za † Jozefa a Vilmu Košíkových
Nedeľa    – 08:00 za  farníkov

          – 10:00 za † Jozefa a Martu Markových a Štefana

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Príležitosť ku sviatosti
zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Vo štvrtok  dopoludnia od 9:00 hod. do 12:00 hod. budem
spovedať chorých po domoch.

piatok dopoludnia od 9:00 hod. bude svätá spoveď v domove
dôchodcov a po nej svätá omša. Popoludní od 16:00 hod.
do 18:00 hod
. bude k poklone vyložená Sviatosť Oltárna
a svätá spoveď až do začiatku svätej omše.

Budúca   nedeľa  je 

NEDEĽA ZOSLANIA Ducha Svätého.

Po svätých omšiach bude výročitá svätodušná ofera.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní
hymnu Veni, Creator  na slávnosť Zoslania Ducha svätého,
môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

 

Končí sa veľkonočné obdobie.

Po jeho skončení sa veľkonočná svieca – paškál s úctou uchováva
pri krstiteľnici.
Od pondelka v cezročnom období sa modlíme Anjel Pána.