Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

Veriaci, ktorý sa dnes zúčastní na verejnom speve alebo
recitovaní hymnu Veni, Creator, môže za zvyčajných
podmienok získať úplné odpustky.

Končí sa Veľkonočné obdobie.

Veľkonočná svieca paškál sa s úctou uchováva pri krstiteľnici.

Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.

Po svätých omšiach je výročitá svätodušná ofera.

Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Litánie budú po druhej svätej omši.

 

Liturgický kalendár

Pondelok Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, 
      Svätodušný pondelok

Utorok   – Sv. Barnabáša, apoštola

Streda   – féria

ŠtvrtokNÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA
      Omša na poďakovanie Bohu za dar ľudského života

Piatok  – féria, detská svätá omša

Sobota   – Panny Márie v sobotu


Poriadok a úmysly sv. omší od 10.6.2019 do 16.6.2019

Pondelok – 07:00 za † starých rodičov Bezákových, Košíkových,
           Kováčikových a Fričových
Utorok   – 18:00 za † Milana, 10. výročie, brata Rudolfa 
           a rodičov z oboch strán
Streda   – 07:00 za   zdravie, Božie požehnanie a ochranu   
           Panny Márie pre Ľudmilu Košíkovú 
Štvrtok – 18:00 za † Vieru Bezákovú a Antona  Ťapuchu
Piatok   – 18:00 za † Viktora Bezáka
Sobota   – 07:00 za † Rudolfa Polereckého, 1. výročie
           a manželku Ľudmilu
Nedeľa   – 08:00 za † Jozefa Nedasa, 2. výročie
     – 10:00 za   farníkov

 Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

V piatok po večernej svätej omši sa budú v kancelárii farského
úradu zapisovať úmysly svätých omší na júl a august.

Budúca   nedeľa  je  NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE.