NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Litánie budú po druhej svätej omši.

 

Liturgický kalendár

Pondelok – féria

Utorok   – féria

Streda   – féria

ŠtvrtokNAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI,  
      BOŽIE TELO

Piatok   – sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

Sobota   – Panny Márie v sobotu

 

Poriadok a úmysly sv. omší od 17. 6. 2019 do 23.6.2019

 

Pondelok – 07:00 na   úmysel pána biskupa
Utorok   – 18:00 za † Valériu, Michala, syna Milana a Annu
Streda   – 07:00 za † Katarínu a Jozefa Bezákových 
           a rodičov z oboch strán
Štvrtok – 08:00 za   Božiu pomoc a zdravie pre Jozefa 
           a celú rodinu     

         – 18:00 za † Júliusa a Martu Starke 
           a rodičov z oboch strán
Piatok   – 18:00 za † Dezidera a Vlastu Hunkových 
           a ich rodičov
Sobota   – 07:00 za   farníkov
Nedeľa   – 08:00 za † Viliama Kováčika, 6. výročie

         – 10:00 za † rodičov a starých rodičov č. 551


Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Budúca   nedeľa   je  12. v cezročnom období.

Na budúcu nedeľu po druhej svätej omši bude
eucharistická procesia Božieho Tela.

 Prosím, aby ste podľa tradície k procesii postavili 4 oltáriky
a prvoprijímajúce deti nech prídu na procesiu v jednotnom oblečení.