13. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši

Liturgický kalendár

Pondelok féria

Utorok   – NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE, sviatok

Streda   – Sv. Tomáša, apoštola, sviatok

Štvrtok  – féria, prvý štvrtok v mesiaci, 
      Deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok   – Sv. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV, 
      slávnosť, prvý piatok v mesiaci

Sobota   – Sv. Márie Goretti, panny a mučenice, 
      prvá sobota v mesiaci

Poriadok a úmysly sv. omší od 1.7.2019 do 7.7.2019

Pondelok – 07:00 za  farníkov
Utorok   – 18:00 za † Viktóriu a Jozefa Chrenkových 
         a † v rodine
Streda   – 07:00 Prosba o Božiu pomoc a zdravie pre Martinka
Štvrtok – 18:00 za † Antona Mozolu, 
           rodičov Annu a Jána Chlebových
Piatok   – 08:00 za † Marcelu Prísľubskú, 1. výročie

         – 10:00 za † Jaroslava Hudeca, zádušná
Sobota  – 07:00 na   úmysel pána biskupa

         – 18:00 za † Máriu Beniakovú, 7. výročie
Nedeľa   – 08:00 za † Antona Bezáka

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci.

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Vo štvrtok  dopoludnia od 9:00 hod. bude svätá spoveď v domove
dôchodcov a po nej svätá omša.

Popoludní budem podľa potreby spovedať chorých po domoch.

piatok budem spovedať pred začiatkom oboch svätých omší.

Budúca   nedeľa   je  14. nedeľa v cezročnom období
prvá nedeľa v mesiaci

Litánie budú po svätej omši.