14. nedeľa v cezročnom období

prvá nedeľa v mesiaci

Litánie budú  po svätej omši.

 

Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  féria

Streda    –  féria

Štvrtok  –  sv. Benedikta, OPÁTA, PATRÓNA EURÓPY

Piatok   –  féria

Sobota    –  Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší od 8.7.2019 do 14.7.2019

Pondelok – 07:00 za † Máriu a † v rodine
Utorok   – 18:00 za † Teréziu a Margitu, 4. výročie
Streda   – 07:00 za  farníkov
Štvrtok – 18:00 za  Božiu pomoc a zdravie duše i tela 
           pre rodinu a pokoj v rodine
Piatok   – 18:00 za † Šimona Bezáka, manželku Máriu 
           a brata Jozefa č. 190
Sobota   – 07:00 za † Jána, Máriu a v rodine

         – 18:00 za † otca Jozefa, nedožitých 100 rokov
           a manželku Máriu č. 947
Nedeľa   – 08:00     Poďakovanie za 70. rokov života
           Jozefa s prosbou o Božiu pomoc  
           a zdravie do ďalších rokov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Budúca   nedeľa   je  15. nedeľa v cezročnom období