15. nedeľa v cezročnom období

Liturgický kalendár

Pondelok – sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi

Utorok   – Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej

Streda   – sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, 
      hlavných patrónov našej diecézy

Štvrtok  – féria

Piatok   – féria

Sobota   – Panny Márie v sobotu


Poriadok a úmysly sv. omší od 15.7.2019 do 21.7.2019

Pondelok – 07:00 Poďakovanie za 93. rokov života Jozefa,
         s prosbou  o Božie požehnanie a dar zdravia
         pre celú rodinu
Utorok   – 07:00 Prosba o Božie požehnanie, pomoc a zdravie
         pre Annu, celú rodinu, vnukov a vnučku
Streda   – 07:45 za † rodičov Beňačkových, ich deti a vnukov
Štvrtok – 15:00 za † Ľubomíra Šmotláka, pohrebná
           Po svätej omši budú na cintoríne pohrebné
           obrady a pochovanie zosnulého
                   
Piatok   – 07:00 za † Evu Bezákovú a rodičov z oboch strán
Sobota   – 18:00 za  uzdravenie Adama
Nedeľa   – 11:00 za † Teréziu a Antona Magdolenových, 1. výročie

V utorok  je 14. výročie biskupskej vysviacky Mons. Viliama Judáka,
nášho nitrianskeho diecézneho biskupa.

V stredu o 17:00 hod. budú v dome smútku na cintoríne žalmy
za zosnulého.

Do 23.7.2019  budem čerpať riadnu dovolenku a počas mojej
neprítomnosti ma bude zastupovať pán farár zo Žabokriek
nad Nitrou vdp. Andrej Guniš. Telefónny kontakt je v sakristii.

Budúca   nedeľa   je  16. nedeľa v cezročnom období