16. nedeľa v cezročnom období

Liturgický kalendár

 

Pondelok  –  sv. Márie Magdalény

Utorok    –  sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy

Streda    –  sv. Šarbela Machlúfa, kňaza

Štvrtok  –  sv. Jakuba, apoštola, sviatok

Piatok   –  sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie

Sobota    –  sv. Gorazda a spoločníkov

 

Poriadok a úmysly sv. omší od 22.7.2019 do 28.7.2019

 

Pondelok – 07:00 za † sestru Ľudmilu, 2. výročie
Utorok   – 18:00 za † starých rodičov Michalíkových, 
           Bezákových a ich † deti
Streda   – 07:00 za † Silvestra, 7. výročie, č. 547
Štvrtok – 18:00 za † Stanislava Tótha a rodičov z oboch strán
Piatok   – 18:00 za † Vendelína Bezáka, Helenu a syna Pavla
Sobota  – 07:00 za  farníkov  
     – 18:00   Poďakovanie za 70 rokov života Anny
           s prosbou o Božie požehnanie, pomoc
           a dar zdravia do ďalších rokov
Nedeľa   – 08:00 za † Teréziu Bakytovú, 1. výročie, 
           manžela Jozefa a rodičov z oboch strán

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

Budúca   nedeľa   je  17. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po svätej omši.