23. nedeľa v cezročnom období

Dnes je 105. SVETOVÝ DEŇ MIGRANTOV A UTEČENCOV

Popoludní je v našej farnosti celofarská poklona
k Sviatosti Oltárnej

Sviatosť Oltárna bude k poklone vyložená po 1. svätej omši
do 9:30 hod., potom od 14:00 hod., kedy začína poklona pre deti
a mládež, o 15:00 hod., pokračuje poklonou mužov,  o 16:00 hod.
poklonou žien a záverečná pobožnosť s požehnaním bude
o 17:00 hod.

 Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  féria

Streda    –  féria

Štvrtok  –  Najsvätejšieho mena Panny Márie

Piatok   –  Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi

Sobota    –  POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA, sviatok

Nedeľa    –  SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA

Poriadok a úmysly sv. omší od 9.9.2019 do 15.9.2019

Pondelok – 07:00 za † Valenta Bezáka č. 540
Utorok   – 18:00 za † Jána, Františku a syna Jána č. 529
Streda   – 07:00 za † Jozefa a Máriu Maholániových 
           a ich † deti
Štvrtok – 10:00 za † Pavla Magdolena a † dcéru Martinku
Piatok   – 18:00 za † Valenta, Antóniu a Teréziu
Sobota   – 07:00 za † Amáliu Bulíkovú, 10. výročie, 
           manžela Jozefa a deti
Nedeľa   – 08:00      Poďakovanie za 70. rokov života Jozefa   
           Bezáka, s prosbou o Božie požehnanie
           a zdravie  do ďalších rokov

         – 10:00 za † Katarínu, 20. výročie, Dominika a vnuka
           Miroslava

 

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Vo štvrtok dopoludnia bude v našej farnosti kňazská rekolekcia
nášho dekanátu. O 9:30 hod. začne adorácia so Sviatosťou Oltárnou
a o 10:00 hod.  svätá omša.

Budúca   nedeľa   je 24. nedeľa v cezročnom období

Po svätých omšiach bude jesenná zbierka na seminár.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.