22. nedeľa v cezročnom období

prvá nedeľa v mesiaci. Litánie budú popoludní o 14:30 hod.

Dnes je SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB ZA OCHRANU STVORENSTVA

 

Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

Streda    –  féria

Štvrtok   –  féria, prvý štvrtok v mesiaci, 
       deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok    –  féria,  prvý piatok v mesiaci

Sobota   –  Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana 
       Pongrácza, kňazov a mučeníkov, prvá sobota v mesiaci

Nedeľa    –  SVETOVÝ DEŇ MIGRANTOV A UTEČENCOV
       Druhá svätá omša bude pri kaplnke

Poriadok a úmysly sv. omší od 2.9.2019 do 8.9.2019

Pondelok – 07:00 za † Jozefa a Helenu Michalíkových a syna Jozefa
     – 14:00 za † Annu Prokšovú, pohrebná
Utorok   – 18:00 za † Rudolfa, Máriu, synov a starých rodičov 
           č. 223
Streda   – 07:00 za † Annu Bakalovú, nedožitých 100 rokov
     – 18:00 na   úmysel – páter Jozef Šuppa
Štvrtok – 18:00 za † Antona, Štefániu, Ľubomíra a v rodine
Piatok   – 18:00 za † Annu Gajdošovú a rodičov z oboch strán
Sobota   – 07:00 za † Máriu Masnú, mesačná

         – 15:00 za   Božie požehnanie a zdravie 
           pre 60. ročných jubilatov
Nedeľa   – 08:00 za † Valentína Chrenku a Vladimíra Bezáka, 
           nedožitých 80 r.

     – 10:00 za † Máriu a Karola Kolárikových, mesačná
           Sv. omša PRI KAPLNKE

 V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci.

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou
omšou.

pondelok popoludní o 14:00 hod. bude svätá omša tu v kostole
a po nej na cintoríne pohrebné obrady a pochovanie
pani Anny Prokšovej.

Vo štvrtok dopoludnia od 9:00 hod. do 12:00 hod. budem spovedať
chorých po domoch a popoludní  od 17:00 hod. do 18:00 hod. bude
svätá spoveď v kostole.

piatok dopoludnia od 9:00 hod. bude sv. spoveď v domove
dôchodcov a po nej svätá omša.
Popoludní od 16:00 hod. do 18:00 hod. bude k poklone
vyložená Sviatosť Oltárna a svätá spoveď.

K sviatosti zmierenia od 16:00 hod. do 18:00 hod. pozývam zvlášť
všetkých žiakov a študentov pri príležitosti začiatku nového
školského roka. Prosím, aby prišli ku svätej spovedi aj deti, ktoré
prijali sviatosť prvého svätého prijímania a všetci mladí,
ktorí sa budú pripravovať na prijatie sviatosti birmovania.

Na prvý piatok bude slávnostné VENI SANCTE
na začiatok školského roka.

Budúca   nedeľa   je 23. nedeľa v cezročnom období.

Popoludní bude v našej farnosti celofarská poklona
k Sviatosti Oltárnej.

Sviatosť Oltárna bude k poklone vyložená po 1. svätej omši
do 9:30 hod., potom od 14:00 hod., kedy začína poklona
pre deti a mládež, o 15:00 hod. pokračuje poklonou mužov,
o 16:00 hod. poklonou žien a záverečná pobožnosť
s požehnaním bude o 17:00 hod.