21. nedeľa v cezročnom období


Litánie budú po svätej omši

O 10:00 hod budú na cintoríne pohrebné obrady
zosnulého pána Jozefa Briatku.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  sv. Moniky

Streda    –  sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi

Štvrtok   –  Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa

Piatok    –  féria

Sobota   –  Panny Márie v sobotu

 

Poriadok a úmysly sv. omší od 26.8.2019 do 1.9.2019

Pondelok – 07:00 za † Ignáca, Máriu a deti
Utorok   – 14:00 za † Oľgu Jančinovú, pohrebná
Streda   – 07:00      Poďakovanie za uzdravenie
Štvrtok – 07:45 za † Oľgu Bezákovú, 2. výročie
Piatok   – 18:00 za † Oľgu Pauleovú, 1. výročie  
         a † v rodine Pauleovej a Magdolenovej
Sobota   – 07:00 za † Milana Líšku, 12. výročie, č. 190
Nedeľa   – 08:00      Poďakovanie za 30. rokov života
           Ľudovíta s prosbou o Božie požehnanie
           a dar zdravia pre celú rodinu

     – 10:00 za † Štefana Hossa, nedožitých 100 rokov
           a manželku Albínu

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

Budúca   nedeľa   je 22. nedeľa v cezročnom období
a prvá nedeľa v mesiaci.

Po svätých omšiach bude zbierka, ktorá bude obetovaná
na úhradu nákladov spojených s opravou a výmaľbou
hlavného vchodu do kostola pod bráničkou, so zhotovením
a osadením pamätnej tabule nášho rodáka pátra Mateja Marku,
ktorý bol teológ, náboženský spisovateľ a prekladateľ,
prvý rektor Teologického inštitútu sv. Alojza,
tajný provinciál jezuitov, väzeň za vieru.

Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.