25. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  sv. Pia z Pietrelciny, kňaza
Utorok    –  féria
Streda    –  féria
Štvrtok  –  sv.Kozmu a Damiána, mučeníkov
Piatok   –  sv. Vincenta de Paul, kňaza
             svätá omša pre deti a birmovancov
Sobota    –  Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší od 23.9.2019 do 29.9.2019

Pondelok – 07:00 za † Sabínu a Jána Bujalkovch a rodičov
Utorok   – 18:00 za † Vendelína a Máriu Markových 
           a rodičov z oboch strán č.128
Streda   – 07:00 za † Vojtecha a Martu Michlerových
Štvrtok – 14:30 za † Antona Marku, pohrebná
Piatok   – 18:00 za   jubilujúcich manželov a celú rodinu 
           č. 614
Sobota   – 07:00 za † kňaza Rudolfa Dančíka, 
           nedožitých 100 rokov
Nedeľa   – 08:00 za † rodičov Dušových, Bezákových, 
           Borchových, Jakubíkových, 
           Ľubomíra a Ladislava

         – 10:00 Poďakovanie za 60. rokov spoločného 
         manželského života Marty a Jozefa 
         s prosbou o Božie požehnanie a zdravie
         pre celú rodinu

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

Budúca   nedeľa   je  26. nedeľa v cezročnom období.

Po svätých omšiach Vincentská rodina organizuje 13. ročník celoslovenskej verejnej zbierky „Boj proti hladu“.

Zbierku môžete podporiť kúpou medovníkového srdiečka, ako symbol
vďačnosti tým ľuďom, ktorí žijú v ťažkých životných podmienkach.

Výnosy zo zbierok budú použité na zmiernenie chudoby ľudí v týchto
krajinách: Haity, Honduras, Albánsko, Rusko, Ukrajina a Slovensko.