26. nedeľa v cezročnom období

Po svätých omšiach Vincentská rodina organizuje 12. ročník
celoslovenskej verejnej zbierky „Boj proti hladu“.

Zbierku môžete podporiť kúpou medovníkového srdiečka.

Výnosy zo zbierok budú použité na zmiernenie chudoby ľudí
v týchto krajinách: Haity, Honduras, Albánsko, Rusko,
Ukrajina a Slovensko.

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

Utorok    –  Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi

Streda    –  Svätých anjelov strážcov

Štvrtok  –  féria, prvý štvrtok v mesiaci,
       Deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok    –  sv. Františka Assiského, prvý piatok v mesiaci

Sobota    –  Sv. Faustíny Kowalskej, panny, prvá sobota v mesiaci

Poriadok a úmysly sv. omší od 30.09.2019 do 6.10.2019  

Pondelok – 07:00 za Božie požehnanie pre  80. ročných jubilantov
Utorok   – 18:00 za † Vojtecha, Annu, synov Viliama a Vojtecha
Streda   – 07:00 za † Stanislava a Stanku
Štvrtok – 18:00 za † kňaza Karola, 50. výročie, rodičov, 
           súrodencov, kňaza Jozefa a kňaza Valentína
Piatok   – 18:00 za † Valentína Chrenku,  5. výročie
Sobota   – 07:00   Poďakovanie za 70. rokov života Márie 
           s prosbou o Božie požehnanie a dar zdravia
Nedeľa   – 08:00   Prosba o Božie požehnanie, pomoc 
           a zdravie pre Máriu
     – 10:00 za † Antona a starých rodičov z oboch strán

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Príležitosť ku sviatosti
zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Vo štvrtok dopoludnia od 9:00 hod. do 12:00 hod. budem spovedať
chorých po domoch a pred svätou omšou v kostole.

piatok dopoludnia od 9:00 hod. bude sv. spoveď v domove
dôchodcov a po nej svätá omša. Popoludní od 16:00 hod. do 18:00 hod.
bude k poklone vyložená Sviatosť Oltárna a svätá spoveď.
V tento deň J.E. pán biskup Viliam Judák požehnaná  pamätnú tabuľu
nášho rodáka pátra Mateja Marku, tajného provinciála jezuitov,
väzňa za vieru.

Tohoročný október je mimoriadny misijný mesiac.
Cieľom tohto mesiaca je pripomenúť si storočnicu encykliky
Maximum illud  o činnosti misionárov vo svete.
Každý deň pred svätou omšou budú bývať októbrové
ružencové pobožnosti. Je možné získať úplné odpustky.
Na získanie odpustkov sa stanovuje: modliť sa päť desiatkov
ruženca, nábožné rozjímanie o tajomstvách a pri verejnom
recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

Budúca   nedeľa   je  27. nedeľa v cezročnom období.
Prvá nedeľa v mesiaci. Litánie budú popoludní o 14:30 hod.

Po svätých omšiach bude prvonedeľná zbierka.