27. nedeľa v cezročnom období

Prvá nedeľa v mesiaci
Litánie budú popoludní o 14:30 hod.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  Ružencovej Panny Márie

Utorok    –  féria

Streda    –  féria

Štvrtok  –  féria

Piatok   –  féria, detská svätá omša

Sobota    –  Panny Márie v sobotu

 

Poriadok a úmysly sv. omší od 7.10.2019 do 13.10.2019

                     

Pondelok – 07:00 za † Boženu Doktorovú a rodičov
Utorok   – 18:00 za † Alexandra Hrapku a manželku Lýdiu
Streda   – 07:00 za † Máriu Markovú, mesačná
     – 14:30 za † Ignáca Magdolena, pohrebná
Štvrtok – 14:30 za † Máriu Bezákovú, pohrebná
Piatok   – 18:00 za † Annu Holbayovú, 6. výročie  
           a rodičov z oboch strán
Sobota   – 07:00 za † Evelínu Hopkovú, nedožitých 60. rokov
           a † v rodine Šnircovej
Nedeľa   – 08:00 za † Antona Šmatláka, 9. výročie, 
           syna Tonka,12.výročie 
           a rodičov z oboch strán
     – 10:00 za † Jozefa Lukáčku, mesačná

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V mesiaci októbri pokračujú každý deň pred svätou omšou októbrové
ružencové pobožnosti. Je možné získať úplné odpustky.

Vo štvrtok dopoludnia o 10:00 hod. je v Žabokrekoch nad Nitrou
rekolekcia kňazov nášho dekanátu.
Svätá omša za † Šimona a Paulínu Púchovských
a Angelu Kasalovú bude odslúžená na rekolekcii.

Budúca   nedeľa   je  28. nedeľa v cezročnom období.