30. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok – SV. ŠIMONA A JÚDU, APOŠTOLOV, sviatok

Utorok   – féria

Streda   – féria

Štvrtok  – féria

Piatok   – VŠETKÝCH SVäTÝCH, prikázaný sviatok,
      prvý piatok v mesiaci

Sobota   – SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH,  
      prvá sobota v mesiaci

  Poriadok a úmysly sv. omší od 28.10.2019 do 3.11.2019                         

Pondelok – 07:00 za † rodičov z oboch strán
Utorok   – 18:00 za † Milana Mazániyho, 10. výročie       
           a rodičov z oboch strán
Streda   – 07:00 za † Stanislava, rodičov a starých rodičov
Štvrtok – 18:00 za †  Antona a Antóniu
Piatok   – 08:00 za    všetkých zosnulých 

         – 10:00 za † Máriu a Jozefa Bezákových

         – 15:00 bude na cintoríne dušičková pobožnosť
Sobota   – 08:00 za † Rastislava Košúta
Nedeľa  – 08:00 za † Rudolfa Magdolena, 20. výročie,

         – 10:00 Poďakovanie za 70. rokov Márie s prosbou
                 o Božie požehnanie a dar zdravia

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci.

V stredu od 9:00 hod. bude svätá spoveď a svätá omša
v domove dôchodcov.

Vo štvrtok dopoludnia od 9:00 hod. do 12:00 hod. bude svätá spoveď
chorých po domoch. Popoludní od 16:00 hod. bude v kostole
svätá spoveď k 1. piatku a sviatku všetkých svätých.

Od 1. do 8. novembra je možné získať úplné odpustky
v prospech zosnulých.

Veriaci, ktorý  v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých
nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána,
urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky,
ktoré môžno privlastniť iba dušiam v očistci.

Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť podmienky:
návšteva kostola, svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba
na úmysel sv. Otca, návšteva cintorína, modlitba za zosnulých
a treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť  k hriechu, aj k všednému.

Budúca   nedeľa   je  31. nedeľa v cezročnom období,
prvá nedeľa v mesiaci.

Litánie budú popoludní o 14:30 hod.