29. nedeľa v cezročnom období

misijná nedeľa

Dnes po svätých omšiach je celonárodná zbierka na misie.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  Sv. Jána Pavla II., pápeža

Streda    –  féria

Štvrtok  –  féria, výročný deň smrti emeritného nitrianskeho 
       diecézneho biskupa, kardinála  Jána Chryzostoma 
       Korca, SJ (2015)

Piatok    – féria, detská svätá omša

Sobota    –  Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší od 21.10.2019 do 27.10.2019

Pondelok – 07:00 za † Antóniu Bezákovú, nedožitých 100 rokov, 
           Rudolfa a rodičov
Utorok   – 14:30 za † Jozefa Bezáka, pohrebná
Streda   – 07:00 za † Annu Prokšovú, mesačná
Štvrtok – 18:00 za † Viktora a Máriu Havaldových č. 529
Piatok   – 18:00 za † rodičov Chrenkových, 
           deti Viliama a Máriu
Sobota   – 07:00 za † Anastáziu Kardošovú, mesačná
Nedeľa  – 08:00 za † Alexandra Masného, zádušná 
 
     – 10:00 Poďakovanie za dožitých 60. rokov života 
         Antona s prosbou o Božie požehnanie 
         a zdravie pre celú rodinu

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V noci z 26. na 27. októbra sa mení čas. O 03.00 hodine letného času posúvame hodiny na 02.00 hodinu stredoeurópskeho času.

V dňoch 21. a 22. októbra, t.j. v pondelok a v utorok od 09:00 hod.
do 17:00 hod.  sa v budove starej fary uskutoční  potravinová zbierka
pre seminár v Nitre.  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Pri príležitosti 4. výročia odchodu do večnosti Jeho Eminencie Jána Chryzostoma kardinála Korca, SJ, nitrianskeho biskupa v rokoch 1990-2005,
sa v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma v Nitre bude v nedeľu 27. októbra 2019 o 9.00 hod. sláviť spomienková svätá omša. Pozývame aj veriacich diecézy, aby sa podľa možnosti zúčastnili tejto spomienkovej slávnosti a odporúčame jeho dušu do Vašich modlitieb.

Dávam do pozornosti oznam týkajúci sa Duchovnej obnovy pre starších miništrantov nad 15 rokov, ktorá sa uskutoční v Pútnickom dome na Skalke pri Trenčíne v dňoch 9. – 10.novembra 2019. Bližšie informácie ohľadom registrácie máte na nástenke pred kostolom.

Budúca   nedeľa   je  30. nedeľa v cezročnom období