32. nedeľa v cezročnom období

Liturgický kalendár

Pondelok – Sv. Martina z Tours, biskupa

Utorok   – Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

Streda   – Féria

Štvrtok  – Féria

Piatok   – Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi,
      detská svätá omša 

Sobota  – Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší od 11.11.2019 do 17.11.2019    

Pondelok – 07:00 za † kňazov Rudolfa Dančíka a Edmunda Markoviča,
           nedožitých 100 rokov 
           a Ernesta Farkaša, nedožitých 110 rokov
Utorok   – 07:00 za † Jozefa Michalíka, 20. výročie, rodičov
           a súrodencov
Streda   – 07:45 za † Vojtecha, 8. výročie
Štvrtok – 07:45 za † Viktora Bezáka, 20. výročie,
           manželku Valériu, syna Viktora 
         a † v rodine Bezákovej a Michalíkovej
Piatok   – 18:00 za † Máriu Záhumenskú, nedožitých 90.rokov 
           a manžela Jozefa
Sobota   – 07:00 za † Štefana Michalíka, 10. výročie,
           Eleonóru a syna Jozefa
Nedeľa  – 08:00 za † Oľgu Chrenkovú, 1. výročie   

         – 10:00 za † Stanislava Košíka, Rudolfa Ručku
         a † v rodine

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Budúca   nedeľa   je  33. nedeľa v cezročnom období
Litánie budú po druhej svätej omši.