33. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši.

 Dnes je 3. SVETOVÝ DEŇ CHUDOBNÝCH, ktorý ustanovil
Pápež František, aby pozval všetkých kresťanov podať pomocnú ruku chudobným a slabým.

Liturgický kalendár

Pondelok – Féria

Utorok   – Féria

Streda   – Výročie posviacky katedrálneho chrámu 
      sv. Emeráma v Nitre

Štvrtok  – Obetovanie Panny Márie

Piatok   – Sv. Cecílie, panny a mučenice, detská svätá omša

Sobota   – Panny Márie v sobotu

 Poriadok a úmysly sv. omší od 18.11.2019 do 24.11.2019

Pondelok – 07:00 za † Annu a Michala Ballových
Utorok   – 18:00 za † Barborku, 2. výročie 
           a Jozefa Bebjakových
Streda   – 07:00 za † Máriu a Jozefa Bezákových,
           Rozáliu a Ondreja Gubových
Štvrtok – 18:00 za † Vendelína a Evu Bittarovú 
           a rodičov z oboch strán
Piatok   – 18:00 za † Štefana Chrenku, 10. výročie
Sobota   – 07:00 za † Ladislava Čanigu, 1. výročie 
           a manželku Janku
Nedeľa  – 08:00 za † kňaza Štefana a rehoľnú sestru
           Antoanetu Magdolenovú

         – 10:00      Poďakovanie za prežité roky života   
           s prosbou o Božie požehnanie a zdravie
           pre celú rodinu

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Budúca nedeľa je  34. nedeľa v cezročnom období
KRISTA KRÁĽA