34. nedeľa v cezročnom období

KRISTA KRÁĽA

Litánie budú po druhej svätej omši.

Pred vyloženou Oltárnou sviatosťou sa bude konať obnova
zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu,
Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok KRISTA KRÁĽA,
môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Liturgický kalendár

Pondelok – Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice

Utorok  – Féria

Streda   – Sviatok Panny Márie Zázračnej medaily

Štvrtok – Féria

Piatok   – Féria

Sobota   – Sv. Ondreja, apoštola

Poriadok a úmysly sv. omší od 25.11.2019 do 1.12.2019

Pondelok – 07:00 za † Vojtecha Kováčika, kňaza a rodičov
Utorok   – 18:00 za † Karola a Melániu Kopných 
           a rodičov z oboch strán
Streda   – 07:00 za † Antona, Vlastu a ich rodičov
Štvrtok – 18:00 za † Petra, Veroniku a 
          † v rodine Košíkovej
Piatok   – 18:00 za † Augustína Chrenku, nedožitých 100 rokov,
           manželku Helenu, syna Karola, nedožitých 
           70 rokov
Sobota   – 07:00 za † Petra Remeka, 5. výročie  a † v rodine
Nedeľa  – 08:00 za   farníkov

         – 10:00 za † Albínu Zitovú, 20. výročie

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V stredu 27.11. 2019 Vincentská rodina slávi sviatok Panny Márie
Zázračnej medaily. Pozývame hlavne členov združenia Zázračnej
medaily ďakovať Bohu za Pannu Máriu a za všetky milosti a pomoc,
ktorú nám vyprosila skrze dar Zázračnej medaily.

Budúca   nedeľa   je  prvá  adventná.
Končí sa cezročné obdobie, začína  nový liturgický rok.

Pri svätých omšiach požehnám prinesené adventné vence.

Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Na budúcu nedeľu 1. decembra po litániach o 15,00 hod. sa
v pastoračnom centre DOMEC uskutoční tradičný
ADVENTNÝ ČAJ, na ktorý pozývame všetkých ľudí dobrej vôle.
V programe je vystúpenie detí, tombola a požehnanie vencov.
Potom môžete ochutnať voňavé občerstvenie, bylinkový čaj
a zakúpiť si drobné darčeky pre svojich najbližších.

ERkO Vás pozýva dňa 8.12.2019 do Augustiner Kirche na svätú
omšu spojenú s koncertom umelcov-augustiniánov, potom
plánujú navštíviť kaplnku sŕdc Hadsburgovcov, následne
kapucínsku kryptu, Stephandsdom a prehliadku po adventnej
Viedni. Záujemci sa môžu zapísať do zoznamu umiestneného
na stolíku s katolíckymi novinami.