Farské oznamy

Druhá adventná nedeľa

Litánie budú po druhej svätej omši

Liturgický kalendár

Pondelok – NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE

Utorok   – Féria

Streda   – Féria

Štvrtok  – Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej

Piatok   – Sv. Lucie, panny a mučenice

Sobota   – Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

Poriadok a úmysly sv. omší od 9.12.2019 do 15.12.2019

Pondelok – 08:00 za † Máriu Pauličkovú

         – 18:00 za   Božie požehnanie a zdravie pre Máriu 
           a celú rodinu
Utorok   – 07:00 za † Elenu Tatarkovú, 4. výročie
Streda   – 07:00 Poďakovanie za 92. rokov života 
         Terézie Kákošovej s prosbou o Božie 
         požehnanie a zdravie pre celú rodinu
Štvrtok – 07:00 za † Alexandra, Petra a Gabrielu Bezákových
Piatok   – 18:00 za † Máriu Bezákovú, mesačná  č.852
Sobota  – 07:00 za † Vojtecha Bujalku, 
           rodičov Vojtecha a Eleonóru
Nedeľa  – 08:00 za   farníkov                                          
     – 10:00 za † v rodine Kováčikovej a Šuppovej

Pred svätými omšami cez celý týždeň bude príležitosť ku sviatosti zmierenia.

stredu popoludní  budem spovedať chorých po domoch
v časti obce Prímasské  od 14:00 hod. do 16:00 hod.

Vo štvrtok dopoludnia  budem spovedať chorých po domoch
v časti obce stará dedina od 09:00 hod. do 12:00 hod.

Spoločná vianočná svätá spoveď v našej farnosti bude
v sobotu 14.12.2019 dopoludnia od 10:30 hod. do 12:00 hod.
a popoludní od 14:00 hod. do 15:00 hod.

V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni.

Obsahom je: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín,
duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.
Záväzný je iba jeden deň.

Sviatosť birmovania v našej farnosti bude vyslúžená
na budúci rok v sobotu 17. októbra 2020.

Budúca   nedeľa   je  TRETIA adventná, NEDEĽA GAUDETE.

Žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy
v Bošanoch a jej pobočky v Chynoranoch, Vás srdečne pozývajú
na adventný koncert, ktorý sa bude konať
v nedeľu 15. decembra 2019 o 15,00 hod. v Kostole Nanebovzatia
Panny Márie v Chynoranoch.