Farské oznamy

Tretia adventná nedeľa

NEDEĽA GAUDETE

Litánie budú po druhej svätej omši.

Popoludní  o 15:00 hod. sa bude konať adventný koncert.

Liturgický kalendár 

Pondelok – Féria

Utorok   – Féria

Streda  – Féria

Štvrtok  – Féria

Piatok   – Féria, detská svätá omša

Sobota   – Féria

 Poriadok a úmysly sv. omší od 16.12.2019 do 22.12.2019

Pondelok – 07:00 za † Jozefa Bezáka, mesačná
Utorok   – 18:00 za † Ladislava a Máriu Szabových
           a starých rodičov z oboch strán
Streda   – 07:00 za † Margitu, Annu, Jozefa Furekových
           a ich rodičov
Štvrtok – 07:00 za † Melániu, matku a starých rodičov
Piatok   – 18:00 za † Albínu a Štefana Čahojových 
           a dcéru Alenu Kinčekovú
Sobota   – 07:00 za † rodinu Adely Hlotákovej, Solnicovej
           a Hanovej
Nedeľa  – 08:00 za † Ignáca Marku, 2. výročie,  č. 130

         – 10:00 za † Máriu Gajdošovú, 1. výročie
           a † v rodine

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V piatok pred detskou svätou omšou bude svätá spoveď pre deti a
birmovancov .

V piatok po večernej svätej omši sa budú v kancelárii farského úradu
zapisovať úmysly svätých omší na druhú polovicu januára, február a marec.

Rodiny, ktoré chcú prijať koledníkov  Dobrej noviny,
zapíšte sa do zoznamu, ktorý je vzadu na stolíku
s katolíckymi novinami.

Budúca   nedeľa   je  štvrtá ADVENTNÁ.