Farské oznamy

2. nedeľa v cezročnom období

  Litánie budú po druhej svätej omši

Liturgický kalendár

Pondelok  –  Féria

Utorok    –  sv. Agnesy, panny a mučenice

Streda   –  sv. Vincenta, diakona a mučeníka

Štvrtok   – Féria

Piatok    –  sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi

Sobota    – Obrátenie sv. Pavla, apoštola, detská svätá omša

Poriadok a úmysly sv. omší od 20.1.2020 do 26.1.2020

Pondelok – 07:00 za † kňazov Vendelína Košíka a Antona Michalíka
Utorok   – 14:00 za † Helenu Medekovú, pohrebná
Streda   – 07:00 za † Emíliu, brata Emila a rodičov
Štvrtok – 18:00 za † Máriu Hlaváčovú a rodičov z oboch strán
Piatok   – 18:00 za † Annu, 25. výročie
Sobota   – 07:00 za † Helenu a Ferdinanda a rodičov
           z oboch strán
Nedeľa   – 08:00   Poďakovanie za 90.rokov života 
           Štefánie Košíkovej s prosbou 
           o Božiu pomoc a zdravie do ďalších rokov

         – 10:00 za † Petra Szabu, nedožitých 45 rokov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

Od 18. do 25. januára je  TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV.

V skrinke pred kostolom sú ponuky na farské púte do Lúrd, do Poľska
a Medžugoria.

Prihlásiť sa môžete:
Dobiašová Emília Klátová Nová Ves 463
Tel: 0944138109.   0905771765.
mail : emili53
@centrum.sk

Vančová Jana: 0908710990  Malé Uherce

 

Budúca   nedeľa   je  3. nedeľa v cezročnom období.

Na budúcu nedeľu je NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA,
ustanovená pápežom Františkom v roku 2019
a zároveň aj 67. SVETOVÝ DEŇ MALOMOCNÝCH.