Farské oznamy

Tretia nedeľa po narodení Pána

Krst Krista Pána

Končí sa Vianočné obdobie, začína Cezročné obdobie pred
Pôstnym obdobím. Po tomto sviatku sa môže odložiť Betlehem,
alebo ho možno ponechať do 2. februára, prestanú sa spievať
vianočné piesne a stromčeky zostanú ako ozdoba do Hromníc.

Litánie budú po druhej svätej omši.  

Liturgický kalendár

Pondelok  – Féria

Utorok    – Féria

Streda    – Féria

Štvrtok   – Féria

Piatok   – sv. Antona, opáta, detská svätá omša

Sobota   – Panny Márie v sobotu


Poriadok a úmysly sv. omší od 13.1.2020 do 19.1.2020

Pondelok – 07:00 za    duše v očistci
Utorok    – 18:00 za † Pavla Púchovského, 10. výročie
Streda    – 07:00 za † Štefana Kyjaciho a † v rodine
Štvrtok   – 18:00 za † Valériu, Antona a rodičov z oboch strán
Piatok    – 18:00 za † Máriu a Rudolfa Kasalových 
            a rodičov z oboch strán
Sobota    – 07:00 za † rodičov Bezákových a Magdolenových 
            a ich † deti
Nedeľa    – 08:00 za † Vojtecha Bezáka, mesačná

     – 10:00 za † Albínu, 1. výročie a Viktora Bezákových

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Od 18. do 25. januára je
TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV.

Budúca   nedeľa   je  2. nedeľa v cezročnom období