Farské oznamy

Druhá nedeľa po narodení Pána

prvá nedeľa v mesiaci, litánie budú o 14:30 hod.

O 15:00 hod. bude tu v kostole Trojkráľový koncert
Dychovej hudby Chynorianka.

Liturgický kalendár

Pondelok  – ZJAVENIE PÁNA - TRAJA KRÁLI, slávnosť

Utorok    – Féria

Streda    – Féria

Štvrtok  – Féria

Piatok   – Féria

Sobota    – Féria

Poriadok a úmysly sv. omší od 6.1.2020 do 12.1.2020

Pondelok – 08:00 za † Jozefa Beniaka, 10. výročie 
           a rodičov z oboch strán

         – 10:00 za členov Dychovej hudby Chynorianka a ich rodiny
Utorok   – 18:00 za † Vladimíra Harangóza, pohrebná
Streda   – 07:00 za † v rodine Kováčikovej č. 28 
           a švagra Karola Hanáka 
Štvrtok – 07:00 za † Jozefínu Hatalovú, mesačná
Piatok   – 18:00 za † Štefana Bujalku, nedožitých 100 rokov,
           manželku Jozefínu a rodičov z oboch strán
Sobota   – 07:00 za † Máriu a Jozefa Krchníkových, brata
           Jozefa, Františka, Jána a Vladimíra
Nedeľa   – 08:00 Poďakovanie za 40. rokov spoločného manželského
         života Jána a Márie s prosbou o Božie 
         požehnanie, zdravie a pomoc pre celú rodinu

     – 10:00 Poďakovanie za 70.rokov života Antona s prosbou
         o Božiu pomoc a zdravie do ďalších rokov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

pondelok na Troch kráľov požehnám vodu, ohlásim dátum
Veľkej noci a od 15:00 hod. budem požehnávať prihlásené nové
i staré domy a byty.

Vo štvrtok 9.1. bude  rekolekcia kňazov nášho dekanátu v Krásne.

piatok 10.1. po večernej svätej omši bude vo fare stretnutie
animátorov birmovancov.

Budúca   nedeľa   je  tretia po Narodení Pána

KRST KRISTA PÁNA. Končí sa vianočné obdobie,

Začína cezročné obdobie pred pôstnym obdobím.