Farské oznamy

4. nedeľa v cezročnom období

prvá nedeľa v mesiaci
a 24. Svetový deň zasväteného života

 Litánie budú popoludní o 14:30 hod.

Liturgický kalendár

Pondelok – Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka

Utorok  – Féria

Streda   – Sv. Agáty, panny a mučenice

Štvrtok  – Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov,
      prvý štvrtok v mesiaci, 
      Deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok   – Féria, prvý piatok v mesiaci

Sobota   – Panny Márie v sobotu, 
      6. Svetový deň modlitby a povedomia 
      o obchodovaní s ľuďmi

 

Poriadok a úmysly sv. omší od 3.2.2020 do 9.2.2020

Pondelok – 07:00 za † kňaza Pavla Kováčika 
           a rehoľnú sestru Eugéniu
Utorok   – 18:00 za † Alfonza Bezáka, mesačná
Streda   – 07:00 za † Ľubomíra Mondoka, 3. výročie 
           a rodičov z oboch strán
Štvrtok – 18:00 za † Valentína, Margarétu 
           a rodičov z oboch strán
Piatok   – 18:00 za † Pavla, 30. výročie 
           a manželku Margitu, 5. výročie, 
           č. 604
Sobota    – 07:00 za † Máriu Magdolenovú, 1. výročie, 
            syna Vladimíra, 5. výročie 
            a manžela Vendelína
Nedeľa    – 08:00 za † Teréziu, Vojtecha 
            a starých rodičov z oboch strán

          – 10:00 za   farníkov


Príležitosť   ku   sviatosti   zmierenia   bude   každý   deň
pred svätou omšou
.

nedeľu a v pondelok sa bude udeľovať svätoblažejské
požehnanie hrdla so sviecami
.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci.
Vo štvrtok dopoludnia od 9:00 hod. do 12:00 hod. budem
spovedať chorých po domoch, popoludní od 17:00 hod.
v kostole.
piatok dopoludnia od 9:00 hod. bude svätá spoveď
v domove dôchodcov a po nej svätá omša.
Popoludní od 16:00 hod. do 18:00 hod. bude k poklone
vyložená Sviatosť Oltárna a svätá spoveď
až do začiatku svätej omše.

Budúca   nedeľa   je  5. nedeľa v cezročnom období,
Litánie budú po druhej svätej omši.