Farské oznamy

5. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok  – sv. Školastiky, panny

Utorok    – Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej

Streda    – Féria

Štvrtok   – Féria

Piatok    –  Sv. Cyrila, mnícha a sv. Metoda, biskupa, 
       patrónov Európy, detská svätá omša

Sobota    – Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší od 10.02.2020 do 16.02.2020.

Pondelok – 07:00 za † Františka Bezáka, č. 190
Utorok   – 18:00 za † Jána Jozefáka, 7. výročie
Streda   – 07:00 za † Gizelu Kováčovú 
         a † členky Spolku kresťanskej lásky 
Štvrtok – 18:00 za † Viktora Chrenku, sestru Margitu 
           a rodičov
Piatok   – 14:00 za † Mariána Michalíka, pohrebná 
     – 18:00 za † Jozefa, 1. výročie
Sobota   – 07:00 za † Melichera Lidaya a rodičov 
           Jozefa a Helenu
Nedeľa   – 08:00 za † Valentína Bezáka, 8. výročie,  
           č. 228

     – 10:00 za † rodičov Lýdiu a Jozefa Magdolenových

 

V utorok je 28. Svetový deň chorých.

Vo štvrtok je rekolekcia kňazov nášho dekanátu v Skačanoch.

V piatok je výročný deň smrti sv. Cyrila (869).

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

 

Budúca   nedeľa   je  6. v cezročnom období.

Litánie budú po druhej svätej omši.