Farské oznamy

6. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok – féria

Utorok   – féria

Streda   – féria

Štvrtok  – féria

Piatok   – féria, detská svätá omša

Sobota   – KATEDRA sv. PETRA, APOŠTOLA, sviatok

Poriadok a úmysly sv. omší od 17.2.2020 do 23.2.2020

Pondelok 07:00 za † Štefana Országha, 1. výročie 
          a rodičov z oboch strán
Utorok   13:00 za † Antóniu Juríkovú, pohrebná
Streda   07:00 za † Vladimíra Harangóza, mesačná
Štvrtok 18:00 za † Jána a Magdu Lukáčkových a ich † deti
Piatok   18:00 za † Františka Košíka a rodičov 
          z oboch strán č.797
Sobota   10:30 za † Alenu Obžerovú, pohrebná
Nedeľa   08:00      Poďakovanie za 60. rokov života Eleny 
          s prosbou o Božie požehnanie a zdravie 
          pre celú rodinu

         10:00      Poďakovanie za 85.rokov života Stanislava
          s prosbou o zdravie do ďalších rokov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V sobotu od poludnia 21. februára do polnoci 22. februára môže
za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky každý veriaci,
ktorý nábožne navštívi katedrálny chrám a tam sa pomodlí
Otčenáš a Verím v Boha.

Budúca   nedeľa   je  siedma v cezročnom období.

Litánie budú po druhej svätej omši