Farské oznamy

2. pôstna nedeľa

Popoludní o 14:30 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty.

Liturgický kalendár

Pondelok    po druhej pôstnej nedeli, féria

Utorok      po druhej pôstnej nedeli, féria

Streda      po druhej pôstnej nedeli, féria

Štvrtok     po druhej pôstnej nedeli, féria,

Piatok      po druhej pôstnej nedeli, féria, detská svätá omša

Sobota      po druhej pôstnej nedeli, féria

Poriadok a úmysly sv. omší od 9.3.2020 do 15.3.2020

Pondelok 07:00 za † Jána a † v rodine
Utorok  18:00 za † Štefana a Máriu Kovalíkových 
          a rodičov z oboch strán
Streda   14:30 za † Teréziu Kákošovú, pohrebná
Štvrtok 07:00 za † Jozefa a Máriu Jakubičkových 
          a ich † deti
Piatok  18:00 za † Pavla Nedasa a rodičov
Sobota   07:00 za † Elenu Vlhovú, pohrebná
Nedeľa   08:00 za † Pavlínu a Jozefa Čahojových, 20. výročie,

         10:00 za † Helenu Medekovú, mesačná

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

V stredu popoludní o 14:30 hod. bude pohrebná svätá omša
za zosnulú pani Teréziu Kákošovú a po svätej omši budú
pohrebné obrady a pochovanie na cintoríne.

V piatok je  7. výročie zvolenia Svätého Otca Františka.

V piatok o 17:30 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty.

V sobotu o 11:00 hod. sa  na miestnom cintoríne
uskutoční posledná rozlúčka, pohrebné obrady
a pochovanie zosnulého pána Mariána Gajdoša.

Budúca nedeľa je 3. pôstna nedeľa

Popoludní o 14:30 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty.

V súvislosti so šírením koronavírusu Konferencia biskupov Slovenska
odporúča pravidelne sledovať a dodržiavať pokyny Úradu verejného zdravotníctva a zároveň zodpovedne spolupracovať s príslušnými
predstaviteľmi verejnej správy.

Ochrana zdravia je kresťanskou povinnosťou.
Kým trvá nebezpečenstvo nákazy, neodporúčame organizovať
pútnické zájazdy na Slovensku, ani do zahraničia.

Veriacich, ktorí sa necítia dobre, majú zvýšenú teplotu alebo príznaky
ochorenia, prosíme, aby zostali doma, kým sa ich stav nezlepší.
Chorí nie sú viazaní účasťou na nedeľných bohoslužbách: naopak,
majú zodpovednosť voči ostatným, aby sa choroba nerozširovala.

Znak pokoja v liturgii zatiaľ vynecháme a doporučujeme iba
vzájomný úklon hlavy, namiesto podávania rúk.

Veriacich prosíme o zachovanie pokoja a modlitbu za chorých i za zdravotníckych pracovníkov. Neprepadajme obavám, ale buďme
príkladom zodpovedného postoja!