Farské oznamy

1. pôstna nedeľa

Po svätých omšiach je jarná zbierka na charitu.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Po druhej svätej omši budú na cintoríne pohrebné obrady
a pochovanie pána Jozefa Bezáka.

Popoludní o 14:30 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty

Liturgický kalendár

Pondelok  po prvej pôstnej nedeli, féria,

Utorok    po prvej pôstnej nedeli, féria,

Streda    po prvej pôstnej nedeli, féria,

Štvrtok   po prvej pôstnej nedeli, féria, prvý štvrtok v mesiaci,
     Deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok    po prvej pôstnej nedeli, féria, prvý piatok v mesiaci

Sobota    po prvej pôstnej nedeli, féria, prvá sobota v mesiaci

Poriadok a úmysly sv. omší od 2.3.2020 do 8.3.2020

Pondelok 07:00 za † manželku Ľudmilu, rodičov a starých rodičov 
          z oboch strán
Utorok   18:00 Poďakovanie za 40. rokov života Evy s prosbou
        o Božie požehnanie a zdravie pre celú rodinu
Streda   07:00 za  farníkov
Štvrtok  18:00 za † rodičov Antona a Katarínu a † v rodine
Piatok   18:00 za † Augustína Bezáka, 1. výročie
Sobota   07:00 za † Jozefa Bezáka, pohrebná
Nedeľa   08:00 za † Jána Knapca
     10:00 za   Božiu pomoc, zdravie a Božie požehnanie 
          pre Helenku a Jozefa

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci.

Vo štvrtok dopoludnia od 9:00 hod. do 12:00 hod. budem spovedať
chorých po domoch, popoludní od 17:00 hod. v kostole.
piatok dopoludnia od 9:00 hod. bude svätá spoveď v domove
dôchodcov a po nej svätá omša.
Popoludní od 16:00 hod. do 18:00 hod.  bude k poklone vyložená
Sviatosť Oltárna a svätá spoveď až do začiatku svätej omše.
V piatok pred svätou omšou o 17:30 hod. bude
pobožnosť Krížovej cesty.

V piatok 6.3.2020 o 14.00 hod. budú na cintoríne pohrebné
obrady a pochovanie zosnulej pani Eleny Vlhovej.

V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni.
Záväzný je iba jeden deň. Obsah jarných kántrových dní je
príprava na pokánie, na sviatosť zmierenia a činorodá láska
k blížnemu.

Oznamujem rodičom birmovancov, že v dňoch 3. – 5. apríla
organizujeme v našom pastoračnom centre Domec
Evanjelizačný seminár KURZ FILIP, ako súčasť prípravy
k prijatiu sviatosti birmovania.

Obraciam sa preto na rodičov s prosbou, aby umožnili
birmovancom zúčastniť sa tohto kurzu.

Poplatok je 10 eur a zahŕňa 2 x obed, 2 x raňajky, 2 x večeru
a náklady na energie.

Budúca nedeľa je druhá pôstna.
Popoludní o 14:30 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty.