Farské oznamy

4. pôstna nedeľa

Nedeľa Radosti (LAETARE)

Liturgický kalendár

Pondelok     po štvrtej pôstnej nedeli, féria

Utorok       po štvrtej pôstnej nedeli, féria

Streda       ZVESTOVANIE PÁNA, slávnosť

Štvrtok      po štvrtej pôstnej nedeli, féria,

Piatok       po štvrtej pôstnej nedeli, féria,

Sobota       po štvrtej pôstnej nedeli, féria,

             V noci z 28. na 29. marca sa mení čas.

             O  02.hod. stredoeurópskeho času posúvame hodiny
       na 03.hod. letného času.

Úmysly súkromných svätých omší (bez účasti veriacich)
od 23.03.2020 do 29.03.2020

Pondelok  za † Antóniu Juríkovú, mesačná
Utorok    za † v rodine: Jozefa, Vojtecha, Kamila
        a starých rodičov z oboch strán
Streda    za † Viktóriu a Jána Chrenkových 
        a ich rodičov
Štvrtok   za † Jozefa Kinčeka, manželku 
        a rodičov z oboch strán
Piatok    za † Alfonza a Helenu Hoosových
Sobota    Poďakovanie za 55. rokov života Noriky
     s prosbou o Božie požehnanie a dar
     zdravia do ďalších rokov
Nedeľa    za † Miroslava Kováčika, 1. výročie

Budúca nedeľa je piata pôstna.