Farské oznamy

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Liturgický kalendár

Pondelok  –  Féria

Utorok    –  Féria  

Streda    –  sv. Kataríny Sienskej, Panny 
       a učiteľky Cirkvi, patróny Európy

Štvrtok   –  Féria

Piatok    –  Sv. Jozefa, robotníka, prvý piatok v mesiaci

Sobota    –  Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi,
       prvá sobota v mesiaci

Úmysly súkromných svätých omší
(bez účasti veriacich) od 27.4.2020 do 3.5.2020

Pondelok za † v rodine Komárkovej
Utorok   za † Jozefa, nedožitých 70 rokov, manželku Annu
       a rodičov z oboch strán
Streda   za   Božie požehnanie a zdravie pre Ľudovíta
       a jeho rodinu
Štvrtok  za † Mareka Michalíka, mesačná
Piatok   za † Máriu Záhumenskú, 3. výročie a manžela Jozefa
Sobota  za  Božiu pomoc, zdravie a trpezlivosť v chorobe
       pre Ladislava
Nedeľa   za   Poďakovanie za 50. rokov spoločného života
       Evy a Ladislava s prosbou o Božie požehnanie
       a zdravie pre celú ich rodinu

Na budúci týždeň sa začína Týždeň modlitieb za duchovné povolania.
Veriaci, ktorý sa v tomto týždni nábožne zúčastní na verejnej pobožnosti
za kňazské a duchovné povolania, môže za obvyklých podmienok získať
úplné odpustky.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci.
Vo štvrtok dopoludnia od 10:00 hod. do 12:00 hod. budem spovedať
chorých po domoch. V piatok popoludní od 16:00 hod. do 18:00 hod.
bude k poklone vyložená Sviatosť Oltárna a pri dodržaní všetkých
hygienických opatrení bude možnosť svätej spovede.

V piatok začína mesiac MÁJ, ktorý je oddávna mesiacom Panny Márie.
Preto Vás povzbudzujem, aby ste si podľa svojich možností  každý deň
doma s úctou aj s členmi Vašich rodín vykonávali mariánske májové
pobožnosti.

 Budúca   nedeľa   je

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ nedeľa – Nedeľa Dobrého pastiera,
prvá nedeľa v mesiaci.