TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Milí veriaci!

            Zvykneme hovoriť, že nič nie je len čierne, alebo len biele. Hodnotíme tak aj správanie ľudí. Nie vždy sú pre nás ich postoje priehľadné a pochopiteľné. Ťažko pochopiteľné je aj správanie apoštola Petra. Peter nemal žiadny dôvod, aby sa vrátil späť k rybolovu. Pred troma rokmi spolu s bratom Ondrejom počuli od Ježiša: Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ (Mt 4,19). To stále platilo. Je to nečakané, že Peter, ktorý sa minimálne dvakrát stretol so zmŕtvychvstalým Ježišom, sa napokon vracia k rybolovu. A s ním aj väčšina apoštolov. Vzdali sa prítomnosti a budúcnosti a vracajú sa do minulosti. Ježiš to prijíma s pokojom. Stojí na brehu a robí to, čo urobil pred troma rokmi. Oslovuje ich. Nie, aby išli za ním, ale „Deti, máte niečo na jedenie?“ Nekarhal ich, ale odporučil im, aby opäť hodili siete do mora. A siete sú náhle plné. A vtedy sa Peter spamätáva: „To je Pán.“

Podobáme sa na apoštolov. Prijali sme Ježišov nový život. Nie však definitívne a jednoznačne. Je nám smutno za minulosťou. Smútok sa však dá prekonať. Horšie je to vtedy, keď sa niekto na dlhú dobu, niekedy až do smrti, vráti do minulosti, do starých čias. Začne opäť „loviť ryby“. Má pocit, že je to s Ježišom všetko akési namáhavé a komplikované. Veľké nádeje sa nenaplnili. Mnohí sa podobajú na Židov, ktorí, keď ich Jahve vyslobodil z egyptského otroctva, na slobode spomínali, ako im tam bolo dobre.

Nemusí to byť len skutočný návrat k starým časom. „Minulosť“ môže byť prítomná aj v našich každodenných prejavoch. Napríklad tak, že tými istými ústami, ktorými sa modlíme, dokážeme vyslovovať klebety, osočovania a klamstvá. Tvrdíme, že patríme k mystickému telu Ježiša Krista, ale vlastným telom dokážeme konať mnoho nečistých hriechov. Hovoríme, že Boh je láska, a predsa z nás vychádza nenávisť. Sme viac spravodliví, menej milosrdní. Vraciame sa k veciam, o ktorých sme hovorili, že už ich nebudeme robiť. Sme pri Ježišovi, ale rovnako aj v minulosti.

V priebehu troch rokov Ježiš navigoval Petra k momentu, ktorý prichádza po zázračnom rybolove. Peter dostáva od neho tri otázky. Dvakrát sa ho Ježiš pýta, či ho miluje, a jedenkrát, či ho má rád. Peter trikrát odpovedá, že ho má rád. Grécky text evanjelia nám ponúka hlbšie chápanie týchto otázok a odpovedí. Ježiš sa dvakrát pýta ἀγαπᾷς με (agapas me) – miluješ ma: agape je najdokonalejšia a obetavá láska. A raz φιλέις με (fileis me) – máš ma rád: filein je mať niekoho rád bratskou láskou. Takúto lásku má aj Peter k Ježišovi. Nie je to ešte dokonalá láska. Ona na neho ešte len čaká. Rovnako aj na nasledovníkov Ježiša Krista. Je to láska, ktorá sa prejavuje obetou za Ježiša a druhých ľudí.

Ján Šimko, farár