Farské oznamy

2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Kto si dnes  pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva
v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz, splní podmienky
predpísané na získanie úplných odpustkov,  pomodlí sa Modlitbu
Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie  milosrdenstvo (napríklad Milosrdný Ježišu, dôverujem Ti), môže
získať úplné odpustky pre seba, alebo pre duše v očistci.

Končí sa veľkonočná oktáva

Liturgický kalendár

Pondelok  –  po 2. veľkonočnej nedeli, féria

Utorok    –  po 2. veľkonočnej nedeli, féria

Streda    –  po 2. veľkonočnej nedeli, féria

Štvrtok   –  po 2. veľkonočnej nedeli, Sv. Vojtecha,
       biskupa a mučeníka

Piatok    –  po 2. veľkonočnej nedeli, Sv. Juraja, mučeníka

Sobota    –  Sv. Marka, evanjelistu, sviatok

Úmysly súkromných svätých omší
(bez účasti veriacich) od 20.4.2020 do 26.4.2020

Pondelok – za   Božiu pomoc a zdravie pre rodinu Baniariovú
Utorok   – za † Noriku Galvánkovú, zádušná
Streda   – za † Ignáca Marku, 2. výročie 
        a rodičov z oboch strán
Štvrtok – za  farníkov
Piatok   – na   úmysel pána biskupa
Sobota   – za † Ľudmilu Gajdošovú, 1. výročie
Nedeľa   –      Poďakovanie za 70 rokov života Eleonóry
        s prosbou o Božiu pomoc a zdravie 
        pre celú rodinu.

            Budúca   nedeľa  je  tretia veľkonočná.