Farské oznamy

4. Veľkonočná nedeľa

NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA
Konajú sa osobitné prosby za kňazské a rehoľné povolania

 

Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  féria

Streda    –  féria

Štvrtok   –  féria, prvý štvrtok v mesiaci,
       Deň modlitieb za duchovné povolania
Piatok    –  féria

Sobota    –  féria


Úmysly svätých omší od 4.5.2020 do 10.5.2020

Pondelok – za † Viktora a Valériu Bezákových, syna Viktora
      a † v rodine Bezákovej a Michalíkovej
Utorok  – za † Adama a Máriu Gajdošových, synov Antona, 
        Jozefa, Stanislava a Annu
Streda   07:00 – za † Valenta a Máriu Bezákových a ich rodičov
Štvrtok  18:00 – za † Martina Michalíka
Piatok   18:00 –      Poďakovanie za 60. rokov života Márie
           s prosbou o Božiu pomoc a zdravie 
           pre celú rodinu
Sobota   07:00 – za  farníkov
Nedeľa   08:00 – za † Michala Bujnu, manželku Hedvigu 
           a rodičov z oboch strán
           Svätá omša pre seniorov

     10:00 – za † Martu Magdolenovú, 5. výročie 
           a manžela Floriána


V sobotu si naše sestričky pripomínajú sviatok svojej patrónky –  sv. Lujzy de Marillac – spoluzakladateľky rehoľného rádu Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul a patrónky všetkých kresťanských sociálnych diel.

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

Budúca   nedeľa  je  5. VEĽKONOČNÁ nedeľa