Farské oznamy

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Liturgický kalendár

Pondelok  –  Féria

Utorok    –  Féria

Streda    –  Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej

Štvrtok   –  sv. Mateja, apoštola, sviatok

Piatok    –  Féria, detská svätá omša

Sobota    –  sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka


Poriadok a úmysly sv. omší od 11.5.2020 do 17.5.2020

Pondelok – 07:00 za † v rodine Valenta a Márie Gajdošových
Utorok   – 18:00 Poďakovanie za deti Petra a Pavla s prosbou
         o Božie požehnanie, zdravie a dary Ducha 
         Svätého pre celú rodinu
Streda   – 07:00 za   Božiu pomoc a zdravie pre Ľudmilu
Štvrtok  – 18:00 za † Helenu a Jozefa Magdolenových č. 773
Piatok   – 18:00 za † Žofiu Bezákovú, manžela Jozefa 
           a rodičov z oboch strán
Sobota   – 07:00 za † Julianu, 40. výročie, 
           manžela Jozefa a † v rodine
Nedeľa   – 08:00 za   farníkov

        – 10:00 Poďakovanie za 60. rokov života Stanislava
         s prosbou o Božie požehnanie a dar zdravia 
         pre celú jeho rodinu

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V máji sú každý deň pred svätou omšou mariánske pobožnosti.

Budúca nedeľa je 6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA